Corona update : Veiligheidsraad 24 april 2020

2. Fase 1 – b (11 mei)

  • Voor de winkels

Deze fase laat toe dat de winkels allemaal tegelijk weer open kunnen gaan – zonder discriminatie op basis van grootte of sector – om zo iedereen dezelfde kans op succes te gunnen. Dat zal uiteraard onder voorwaarden gebeuren. Die zullen bepaald worden in overleg met de sectoren en de sociale partners. Er zijn drie soorten voorwaarden, met betrekking tot:

  • de organisatie van het werk,
  • de ontvangst van klanten,
  • en het beperken van de toegang tot de winkel, om drukte te vermijden. De uitoefening van zogenaamde contactberoepen (zoals dat van kapper bijvoorbeeld) is in deze fase nog niet toegestaan.
  • Voor het dagelijkse leven